Vil du studere kunst og design?

Kunst og design er drømmestudiet for mange skapende og kreative mennesker. Her hos oss kan du ta en bachelorgrad i emnet. Med en slik grad i lommen er det mange muligheter som åpner seg. Du kan jobbe med utvikling av produkter, med kunst eller mote samt tekstil.

Studieforløpet

I løpet av studiet tilegner du deg kunnskap om slike temaer som kunst, estetikk og design. Formålet er at du skal kunne utføre et prosjekt hele veien fra den aller første ideen til resultatet er ferdig. Utvikling av ideer, problemløsning, visualisering av ideene og hvordan de skal presenteres er også ferdigheter som læres.

Det er ikke bare teori som gjennomgås, du skal selvfølgelig også få mye praktisk erfaring. Vi jobber på verksted, med digitale verktøyer, med tegning og foto. Du vil også få nødvendig erfaring både med ulike teknikker og med ulike materialer.

I år to og tre av studiene velger du deg en retning å fordype deg i. Dette kan for eksempel være kunst og formidling eller produktdesign innen tekstil / mote.

Jobbmuligheter og et lengre studieforløp

Kunst- og kultursektoren her i landet har behov for folk som kan formidle. Dermed er dette jobbtyper du kan få med en bachelor i kunst og design. Du kan også jobbe ved kulturskolen, drive med produktutvikling for private og offentlige firmaer eller jobbe selvstendig. Du kan også gå videre med studiet og utdanne deg til lærer i skoleverkets kunstfag.

Å jobbe som gallerist

Gallerist er også et mulig yrkesvalg for deg som liker kunst og design. Denne jobben går ut på å stille ut ulike typer kunst samt drive med formidling og salg av kunst. Noen jobber i egne lokaler andre jobber for større gallerier.

Som regel jobber galleristen med artister som han eller hun representerer på den måten at kunsten blir utstilt i galleriet slik at den også kan selges. Mange gallerister er spesialister på en eller noen få stilarter, epoker eller lignende. Noen gallerister er også agenter for en eller flere kunstnere og jobber slik aktivt innen mange arenaer for å selge denne kunsten.

Det er ingen spesifikk yrkesutdannelse som fører frem til tittelen gallerist. De aller fleste har en bakgrunn fra ulike utdannelser innen kunst og design, eller de har studert kunsthistorie. Ofte har de også jobbet for ulike museer og store gallerier før de eventuelt starter for seg selv. For å jobbe som gallerist må du ha en sterk lidenskap for kunst, i tillegg må du ha stor forståelse for trendene i markedet, hva folk vil ha. Videre er det også viktig med kunnskap om økonomi og forretningsdrift. Du skal jo både verdsette kunsten og finne en salgspris samt få din egen forretning til å gå rundt slik at du kan heve lønn.

Andre muligheter

Studier i kunst og design kan åpne mange muligheter, også for den som har lyst til å jobbe eller studere i utlandet. Kombiner med språkkunnskap slik at du kan sette jobb på spennende gallerier i andre land på din CV. Kunst og design rommer mye, og dersom du er kreativ kan du fint finne din egen nisje, enten du ønsker å jobbe for deg selv eller jobbe i et stort firma.