Slik blir du lærer og barnehagelærer

Ønsker du å bli lærer eller barnehagelærer så finnes det mange gode tilbud på Høgskolen i Telemark. Etter at du har utdannet deg til barnehagelærer kan du ta et ekstra årsstudium og på den måten også kunne jobbe på barneskolen. Som lærer finnes det også mange muligheter. Du kan jobbe som lærer på barneskolen, ungdomsskolen og videregående. Videre kan du jobbe med allmenne fag, som matte, språk og historie eller du kan velge å bli lærer i yrkesfag. Det er med andre ord mange muligheter og utdannelsen finner du i Telemark.

Barnehagelærer

For å kunne jobbe som barnehagelærer må du ha et treårig studium bak deg. Dette vil gi deg en bachelorgrad i barnehagelærerutdanning, som det så fint heter. Dette er en pedagogisk rettet utdannelse som inneholder både teori og praksis. Her på Høgskolen i Telemark tilbyr vi en utdannelse som har som mål å være innovativ og krevende. Det kreves generell studiekompetanse for å komme inn, og siden man skal ut i praksis der man jobber med barn må man også fremlegge en politiattest.

I tillegg til fordypning og en bacheloroppgave inngår det seks ulike kunnskapsområder i denne utdannelsen. Disse områdene skal lære deg om barns lek, læring og utvikling, natur, helse og bevegelse, samfunn, etikk og livssyn, språk og matematikk, kunst, kultur og kreativitet samt ledelse og samarbeid.

Til sammen gir dette deg en solid kompetanse og innsikt i de arbeidsoppgavene som tilfaller en barnehagelærer. Med denne utdannelsen kan du også jobbe med barn på andre institusjoner enn barnehage.

Utdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage. Den gir deg en allsidig kompetanse og kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø, samt innsikt i og erfaring med de oppgavene barnehagelærere er gitt i barnehageloven med forskrifter, inkludert rammeplan for barnehagens ansvar og oppgaver.

Utdanningen kvalifiserer også for arbeid med barn på tilsvarende utviklingstrinn i andre institusjoner. Så det vil si at utdannelsen gir deg mange muligheter for spennende jobber med barn. Du kan også gå videre til en mastergrad innen slike ting som barnehagevitenskap, spesialpedagogikk og ledelse.

Barnehagelærer i skolen

Med en barnehagelærerutdannelse bak seg er det også mulig å legge til ett år med videreutdanning, for på den måten å kvalifisere til å jobbe på barneskolen. Barnehagelærere er etterspurt på de laveste trinnene i barneskolen. Disse videreutdanningene kan du selvfølgelig også ta her hos oss på Høgskolen i Telemark.

Lærer

Dersom du ønsker å bli lærer må du ta en spesifikk lærerutdannelse. Denne gir deg kompetanse innen ulike temaer som blant annet pedagogikk og didaktikk. Som nevnt i innledningen til denne artikkelen finnes det ulike typer lærerutdannelser, litt etter hvilken retning du vil undervise i.

Siden 2017 har grunnskolelærerutdanningen tatt fem år, og dermed oppnår du en mastergrad. Du kan enten ta utdannelsen for å kunne undervise fra 1. til 7. trinn eller fra 5. til 10. trinn. Hver av retningene legger vekt på litt ulike elementer innen lærerrollen. For de øverste trinnene læres det blant annet om karaktersetting. Masteroppgaven din må skrives innen undervisningsfag, pedagogikk eller spesialpedagogikk. Det finnes også en egen grunnskolelæreropplæring som er myntet på samisk. Den består i hovedsak av de samme elementene som ellers, men her vektlegges også samisk språk og kultur i vesentlig grad.