Økonomi, administrasjon og informatikk: Jobbmuligheter i fleng

Dersom du liker økonomi og kunne tenke deg en utdannelse som er ettertraktet og gir god startlønn, bør du antagelig satse på en utdannelse innen økonomi og administrasjon eller informatikk. Alle prognoser viser at det er disse studiene som gir deg jobbmuligheter i fleng, i tillegg til god lønn.

Økonomi og administrasjon

Dette er et tverrfaglig studium, som også er yrkesrettet. I tillegg vil du få muligheten til å ta et semester i utlandet, studere videre eller studere videre i utlandet. Studiet har en del obligatoriske emner, som handler om bedriftsøkonomi, regnskap, administrasjonsfag og samfunnsøkonomi og i tillegg kan du velge fag og emner som du vil fordype deg i. Studiet er lagt opp slik at du etter endt eksamen kan jobbe innenfor mange fagfelt. Du vil være kvalifisert til såkalte administrative funksjoner i både privat og offentlig sektor.

Studieprogrammet

Det er mange emner som tas opp i løpet av de tre årene studiene varer Du lærer om økonomiske sammenhenger, miljøsikring og etikk og om beslutningsproblematikk. I det andre året på skolen kan du legge til de fagene som kreves for å samtidig bli autorisert regnskapsfører. Studieplanen kan videre tilpasses slik at kravene for å bli registrert revisor også oppfylles.

Du vil etter fullført studium ha kunnskap om ulike typer økonomi, administrasjonsfag, forskningsarbeid som gjøres innenfor dette fagfeltet samt relevante teorier og metoder. Studiet skal også gi deg muligheten og evnen til å holde deg faglig oppdatert i fremtiden. Dette er altså en veldig spennende og allsidig utdannelse, som gir deg mange jobbmuligheter når du vel er ferdig på skolen.

Informatikk

Informatikk handler om utvikling og drift av informasjonssystemer, og med en bachelorgrad i dette faget er du ikke bare rustet for arbeidslivet men også for videre studier, dersom du skulle ønske deg en mastergrad. Bachelorgraden i informatikk er tilrettelagt med en sterk praktisk orientering, men det har selvfølgelig også sitt teoretiske grunnlag. Her brukes det moderne verktøy innen IKT og tonnevis med praktiske eksempler. Du sitter ikke bare inne i en forelesningssal, men er også ute i et datalaboratorium og jobber med ulikt prosjektarbeid.

Målgruppen for studiet

Dette er studiet for alle de som er interessert i det som kalles informasjonsteknologi, eller IKT. Vanlige arbeidsoppgaver etter endt utdannelse er gjerne utvikling av systemer og programmering, drift av maskiner samt programvare og nettverk samt utvikling av applikasjoner, opplæring av brukere og mye mer.

Når du er ferdig med denne bachelorgraden har du opparbeidet deg solid kunnskap innen viktige temaer som programmering, nettpublisering, e-handel, operativsystemer, prosjektarbeid, utvikling av systemer og informasjonssikkerhet for å nevne noe.

Dette er definitivt studiet for deg som ser at fremtiden blant annet ligger i alt som foregår på nettet, sjekk bare handel på nett kontra i vanlige, fysiske butikker, og ønsker å være med å drive denne utviklingen videre og i nye retninger.

Store jobbmuligheter

Begge disse utdannelsene gir deg mange jobbmuligheter både i Norge og i utlandet. Dette er praktisk rettede jobber som kan brukes til langt mer enn bare ett yrke. Er du opptatt av en sikker økonomisk fremtid og ønsker spennende jobbmuligheter, så gir disse studiene deg den bakgrunnen du trenger til nettopp det.