Lyst til å jobbe med natur og miljø?

Miljø er viktig, spesielt i disse tider med mye snakk om både klima, miljø, natur og hvordan vi skal ta bedre vare på den stakkars jordkloden vår. Her på høyskolen i Telemark finnes det flere muligheter for deg som ønsker ett studie som setter deg i stand til å jobbe med natur og miljø.

Bachelor i natur og miljø

Økologi, biologisk mangfold, bærekraft, naturressurser, problematikk rundt forurensing og planlegging av areal – dersom dette er temaer som interesserer deg bør du ta en nærmere titt på studieforløpet til bachelorgraden i natur og miljø. Her får du all den kunnskapen du trenger om disse temaene og mye mer, og alt sammen vil være med til å ruste deg slik at du kan bidra til å løse alle de miljøutfordringene vi står ovenfor.

I studiet kan du lese fag som forvaltning av fisk og vilt, naturgitte forhold som påvirker både miljøet og helsen vår. Du får kompetanse innen slike ting som vern av naturområder, planlegging av areal og biologisk kartlegging. Det betyr at dette er ett studie som kan gi deg en helt spesiell kombinasjon av både fagkunnskap og forvaltningskompetanse.

Under studiene vil du møte kompetente lærere samt spennende gjesteforelesere. Når det er på tide med bacheloroppgaven er det veldig mange som velger å skrive denne på oppdrag for eksterne aktører eller i samarbeid med noen. Dette kan være aktører fra hele Norge, og gir deg en verdifull kontakt med arbeidslivet før du har fullført skolen.

Det første studieåret

I det første studieåret får du en innføring i de viktigste emnene, som biologi, klima og geologi. I tillegg kommer statistikk og vitenskapsteori samt trening i å skrive vitenskapelige tekster. Når det første året er ferdig må du velge studieretning for de to neste årene. Du kan velge mellom forurensning og miljø eller økologi og naturforvaltning. Studiet foregår ikke bare i forelesningssalen. Det er lagt opp til flere turer ut og det er også kurs i laboratoriejobb.

Jobbmuligheter

Med denne utdannelsen kan du få deg mange ulike jobber, som blant annet planlegger, miljøkonsulent eller HMS-konsulent og miljøhygieniker. Det er også mulig å jobbe med risikoanalyser når det kommer til støy, stråling, drikkevann, inneklima, gjenvinning av avfall og arbeidsmiljø. Du kan også jobbe i skolen.

Naturforvalter

Dersom du ønsker å jobbe som naturforvalter trenger du kunnskap og viten om mangfoldet naturen har å by på. Ikke minst er det viktig med solide kunnskaper innen lover og regler om nettopp forvaltning av naturen. En naturforvalter har som jobb å blant annet skjerme naturen og samtidig finne fornuftige måter å bruke dens ressurser på. Kompetanseområdene er mange, både biologi, økologi, samfunnsfag og juss er ting du får greie på gjennom studier og jobb.

Arbeidsoppgaver

Som naturforvalter vil du jobbe med ulike utbyggingsprosjekter for å kontrollere at de ikke skader naturen. Du er mye ute i naturen, sjekker prosjekter med tanke på lovverket, skriver rapporter og jobber med hvordan mennesker kan fungere sammen med naturen på en fornuftig måte.

Ønsker du å jobbe med dette viktige fagfeltet må du være glad i å være ute i naturen og du må like å gjøre mer administrative oppgaver, som å skrive rapporter. Gode kommunikasjonsevner er også en stor fordel.