Kultur, språk og historie: Livet er mer enn det som kan måles i kroner og øre

Ikke alle velger studier ut i fra hva som vil gi mest igjen i lønn når du er ferdig. For mange er det skaperevnen og kanskje friheten som frister. Er du en av disse, så kan studier i kultur, språk eller historie være saken for deg.

Enten du drømmer om å jobbe som forfatter, i musikkbransjen, på et museum eller kanskje et spennende galleri i utlandet så kan vi tilby studier som gir deg et grunnlag for å oppfylle disse ønskene. Du kan til og med spesialisere deg innen festivalarrangementer og ha praksisplass ved berømte Slottsfjellfestivalen.

Kulturledelse

Bachelorgrad i kulturledelse gir deg den kunnskapen du trenger for å kunne formidle de aller beste kulturopplevelsene videre til andre. Her kan du fordype deg i musikk, litteratur og kunst med mer og senere jobbe i både det private og offentlige. Dette studiet gir deg muligheten til en fremtid innen flere yrker, som blant annet:

 • Festivalleder
 • Gallerimedarbeider
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Kultursjef/konsulent i kommune og fylke
 • Programkoordinator
 • Kulturskribent
 • Prosjektleder
 • Formidlingsansvarlig
 • Kulturhusleder
 • Kommunikasjonsmedarbeider
 • Kulturplanlegger

I løpet av studiet er du også i kontakt med arbeidslivet, slik at du står enda bedre rustet når du skal ut og finne jobb. Du kan blant annet ha praksis ved Louisiana Museum of Modern Art eller i Kulturrådet. Det finnes også muligheter for å jobbe frivillig ved en lang rekke festivaler i nærheten av skolen, slik at du kan skaffe deg de nødvendige kontakter samtidig som du får arbeidserfaring og referanser.

Studiets innhold

Bachelor i kulturledelse har flere temaer, som blant annet kulturledelse, publikumsutvikling, kultursektoren og kulturbransjen.  Du får ferdigheter i kulturelt entreprenørskap og kan fordype deg i visuell kultur, festivalarrangement, eller kultur for barn og unge.

Bachelor i språk og litteratur

Liker du både språk og litteratur samt ønsker deg enda mer kunnskap innen dette feltet, så kan dette studiet være det rette for deg. Etter endt utdanning kan du jobbe innen skolen, forlag, reiselivet eller drive med informasjonsarbeid. Det er også mulig å jobbe internasjonalt takket være de gode språkkunnskapene du opparbeider.

Studiet gir deg solide kunnskaper innen norsk, engelsk og spansk, og det er også mulig å ta deler av studiet i utlandet, som for eksempel Spania. Det er også mange mastergradsstudier som ligger åpne for deg etter endt bachelorgrad.

Bachelor i historie

Bak oss har vi en lang historie, denne kan du studere og samtidig finne ut av hvordan historien har formet samfunnet slik det er i dag. Studiet tar for seg norsk historie og verden for øvrig. Her får du innsikt i kirkens rolle i samfunnsutviklingen, kriger som formet nasjoner og mye annet spennende.

Mange med bachelor i historie jobber med undervisning, innen kulturlivet eller i forlag og media, for å nevne noe. Du opparbeider deg evnen til å ta inn store mengder informasjon for deretter å presentere den på en forståelig måte for folk flest.

Etter endt bachelorgrad er veien åpen ut i arbeidslivet eller videre på masterstudier. Historie kan kombineres med mange andre fag, som blant annet språk, kultur eller skriving. Jobbmulighetene er kanskje ikke like opplagte hele veien, og det er neppe sikkert du går inn i en jobb med gullkantet lønn men det er sikkert at du får en spennende og allsidig hverdag.