Ingeniør og teknologi: Vær med å studer morgendagens Norge

Dersom du liker realfag og er teknisk anlagt samt ønsker en utdannelse som mest sannsynlig sørger for at du er sikret en jobb i fremtiden, bør du ta en titt på de mange ulike utdannelsene som tilbys innen ingeniør og teknologi. Dette er rett og slett fag som er med på å skape morgendagens Norge. Og det må jo være ganske interessant å studere noe som kan gi deg mulighet til å være med å utvikle landet ditt. Her på høyskolen i Telemark finner du selvfølgelig mange studieretninger enten du vil bli ingeniør eller studere teknologi, eller kanskje du har lyst på en utdannelse som er en aldri så liten blanding av begge deler?

Sivilingeniør

En sivilingeniør jobber med å utvikle teknologiske løsninger. Arbeidsfeltene kan være innen forskning, undervisning eller prosjektarbeid og ledelse. Dersom du velger å utdanne deg til sivilingeniør har du mulighet for å spesialisere deg innen mange spennende felt, som bygg- og miljøteknikk, datateknikk, energi og miljø, kommunikasjonsteknologi, satellitteknologi, fornybar energi, nanoteknologi, flyteknikk og mye mer. Som du skjønner er dette et fagfelt med uendelige muligheter der du virkelig kan være med å påvirke.

Dersom du har lyst til å bli sivilingeniør bør du sette pris på realfag. Du bør like teknologi og du bør ha sans for å finne løsninger på aktuelle problemstillinger. I tillegg bør du like å jobbe sammen med andre mennesker. Dette er nemlig ikke et yrke der du sitter alene ved et bord det meste av dagen. I tillegg til å kunne kommunisere med andre som snakker norsk, bør du også beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

Master i teknologi

Du kan også ta en master i teknologi, det vil si at du totalt studerer her på høyskolen i fem år. En slik master åpner opp for mange spennende muligheter. Du kan jobbe innenfor en mengde ulike områder som olje- og gassindustrien, bygg og anlegg, marinefag, datateknologi. Du kan også jobbe med både rådgivning og i ulike former for konsulentvirksomhet.

Fremtidens jobber

I fremtiden vil det være et økende behov for jobber innenfor feltet som kobler sammen teknologi og mennesker. Det vil også være store behov innen helsesektoren. Å utvikle ny teknologi til bruk for mennesker, som for eksempel innen helsesektoren, blir bare mer og mer nødvendig. Det handler som å spare tunge løft, finne løsninger som kan gi bedre pleie eller la oss slippe å bruke tid på tunge og krevende oppgaver som kanskje en robot kan gjøre bedre.

Mange av fagfeltene skriker etter folk med kompetanse, spesielt spennende felt som datateknologi og nanoteknologi ønsker seg mange nye kloke hoder.

Mange er redde for at teknologien skal erstatte våre egne arbeidsplasser. Men kan det ikke heller være slik at teknologien gjør arbeidsplassene våre bedre, sørger for at vi slipper monotone gjøremål og heller kan bruke tiden og kreftene våre på mer spennende ting. Teknologi kan sørge for at syke barn kan gå på skolen likevel, den kan sørge for at syke får enda bedre pleie og den kan skape flere arbeidsplasser innen mange felt. Norge trenger ingeniører og teknologisk interesserte mennesker, som sørger for at landet går fremover og utvikler seg i takt med alt det spennende som skjer ute i verden.