Folkemusikk og tradisjonskunst: Studiemuligheter

Det er viktig å holde fast ved tradisjoner som folkemusikk, folkedans og tradisjonskunst. Selv om Norge har blitt et moderne land når det kommer til mang og meget må vi ta vare på det som er spesielt for landet, også innen kunst. Dersom du er opptatt av våre musikalske tradisjoner, kan du studere folkemusikk.

Studie i folkemusikk

Med vår studie i folkemusikk kan du møte andre med samme interesse som deg. Du kan fordype deg i et fagområde, spille eller synge sammen med andre og bruke vårt eget spesialrom for musikk. Der er det også et eget lydstudio. Mange av de som studerer folkemusikk deltar også i konkurranser på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Du velger selv om du vil fordype deg i sang, dans, eller et instrument. Du får undervisning i hardingfele, fele, munnharpe, torader og fløyte, altså våre mest kjente og kjære instrumenter innen folkemusikken. Teorikunnskap får du også, og emner det blir undervist i er både tradisjonskunnskap, musikkteori, og folkemusikkens historie. Undervisningen foregår både sammen med andre og på individuelt nivå.

I det andre studieåret handler det om folkemusikk. Du kan enten studere formidling eller utøvelse. I år tre er det din selvstendige tilnærming til folkemusikken som skal finslipes. Du går gjennom et forskningsprosjekt, som også gir deg god ballast innen fagfeltet. Du lærer om folkemusikk i Norge samt i andre land og du skal skrive din egen oppgave.

Studer i utlandet

Det er fullt mulig å ta deler av dette studiet utenfor Norges grenser. Da får du også trent språkkunnskapene dine og får verdifull internasjonal kompetanse. Det er også mulig med praksisplass i utlandet, både ved institusjoner og høyskoler. Dette kan være med på å gi deg verdifull erfaring som også kan være en stor konkurransefordel på arbeidsmarkedet.

Arbeidsmuligheter

Etter å ha studert folkemusikk har du mulighet til å jobbe som utøver av denne musikken, du kan også jobbe som lærer eller som formidler innenfor kultursektoren. Det finnes selvfølgelig også mulighet for å kombinere dette med andre yrker. Det er også mulig å gå videre å ta en mastergrad i tradisjonskunst eller andre kulturstudier.

Studier i tradisjonskunst

Det går også an å studere folkekunst her hos oss. Dette studiet innebærer både praksis i skolens eget verksted samt teori i forelesninger. I det første året er det de tradisjonelle håndverksteknikkene det hele handler om samt kunnskap om de materialene som tradisjonelt ble brukt innen kunst. Du lærer også å utforme egne produkter og derigjennom videreføre dine egne kreative evner. I løpet av det andre året foregår det en spesialisering samtidig med at folkekunsten blir tatt med inn i det moderne samfunnet.

Det tredje året dreier seg om estetikk, materialer og teknikk samt bacheloroppgaven.

Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre til master i tradisjonskunst. Dette studiet består av emner som innføringsemne, forprosjekt og mastergradsprosjekt. Her går du enda mer i dybden og lærer om vitenskapsteori, utvikling av prosjekter, estetikk samt tradisjon og kultur for å nevne noe.

Mange som har studert folkemusikk og tradisjonskunst jobber innen formidling av kunst, ved ulike institusjoner eller innenfor media.